"31.08.2017 r. zapytanie ofertowe na budowę podjazdu stacji ładowania zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w Warszawie zlokalizowanego przy ul. Kolektorskiej 4"Pliki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe (31.08.2017 r.)

 2. Stwior (31.08.2017 r.)

 3. Projekt budowlano-wykonawczy (31.08.2017 r.)

 4. Plan sytuacyjny 1 (31.08.2017 r.)

 5. Plan sytuacyjny 2 (31.08.2017 r.)

 6. Przekrój terenu 1 (31.08.2017 r.)

 7. Przekrój terenu 2 (31.08.2017 r.)

 8. Rzut altany (31.08.2017 r.)

 9. Przekrój altany (31.08.2017 r.)

 10. Elewacja 1 (31.08.2017 r.)

 11. Elewacja 2 (31.08.2017 r.)

 12. Detal (31.08.2017 r.)

 13. Schemat instalacji kanalizacji burzowej (31.08.2017 r.)

 14. Przedmiar robót (31.08.2017 r.)