25.09.2017 r. zapytanie ofertowe na budowę podjazdu stacji ładowania zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w Warszawie zlokalizowanego przy ul. Kolektorskiej 4Pliki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe

 2. Stwior

 3. Projekt budowlano-wykonawczy

 4. Plan sytuacyjny 1

 5. Plan sytuacyjny 2

 6. Przekrój terenu 1

 7. Przekrój terenu 2

 8. Rzut altany

 9. Przekrój altany

 10. Elewacja 1

 11. Elewacja 2

 12. Detal

 13. Schemat instalacji kanalizacji burzowej

 14. Przedmiar robót