21 lipca 2017 r. zapytanie ofertowe na stworzenie i utrzymanie portali WWW dla:

1. Projektu "Efektywność energetyczna przez rozwój elektromobilności w Polsce"

2. Projektu Kampanii edukacyjnej "Stop Smog"

3. Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu BadawczegoPliki do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe na stworzenie i utrzymanie portali www, wraz z Załącznikiem nr 1 i 2.

  2. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Wzór umowy

  3. Załącznik nr 4A, 4B i 4C do Zapytania ofertowego - Opis projektów i IOŚ

  4. Załącznik nr 4D do zapytania ofertowego - Księga identyfikacji graficznej IOŚ-PIB