11 lipca 2017 r. - Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu, budowę i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej w budynku IOŚ-PIB w Warszawie zlokalizowanego przy ul. Kolektorskiej 4.Pliki do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe

  2. Rzut dachu

  3. Odpowiedzi na pytania, zmiana opisu przedmiotu zamówienia i zmiana terminu składania ofert

  4. Ekspertyza techniczna-dach

  5. Odpowiedzi na pytania (17.07.2017 r.)