Przetarg nieograniczony

31 października 2019 r. "Dostawa sprzętu komputerowego dla IOŚ-PIB"
Nr postępowania: PZ/22/2019


Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (31.10.2019)

 2. SIWZ (31.10.2019)

 3. JEDZ (31.10.2019)

 4. Zmiana treści SIWZ (08.11.2019)

 5. Formularz ofertowy po zmianie treści SIWZ (08.11.2019)

 6. Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (08.11.2019)

 7. Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (12.11.2019)

 8. Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (12.11.2019)

 9. Informacja z otwarcia ofert (15.11.2019)

 10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część 4 i 5 (02.12.2019)

 11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część 1 (03.12.2019)

 12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część 2 (05.12.2019)

 13. Informacja o unieważnieniu postępowania Część 3 (05.12.2019)