PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ

30 sierpnia 2019 r. Przetarg nieograniczony na zawarcie umowy ramowej na: "Świadczenie usług polegających na zapewnieniu zespołu specjalistów IT dla IOŚ-PIB".
Nr postępowania: PZ/15/2019


Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (30.08.2019)

  2. SIWZ (30.08.2019)

  3. Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ (05.09.2019)

  4. Informacja z otwarcia ofert (09.09.2019)

  5. Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w celu zawarcia umowy ramowej (24.09.2019)