Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną

29 sierpnia 2019 r. "Organizacja wystaw oraz stoisk informacyjno-promocyjnych podczas Targów POL-ECO SYSTEM 2019", Nr postępowania: PZ/18/2019Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (29.08.2019)

Załącznik nr 1 do OPZ (29.08.2019)

Załącznik nr 2 do OPZ (29.08.2019)

Wyjaśnienia treści ogłoszenia (03.09.2019)

Informacja z otwarcia ofert (06.09.2019)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (13.09.2019)

Informacja o udzieleniu zamówienia (14.10.2019)