Przetarg nieograniczony

28 stycznia 2020 r. "Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług polegających na utrzymaniu infrastruktury środowiska bazodanowego"
Znak sprawy: PZ.220.6.2020.DT


Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (28.01.2020)

  2. SIWZ (28.01.2020)

  3. Wyjaśnienia treści SIWZ (31.01.2020)

  4. Informacja z otwarcia ofert (06.02.2020)

  5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (14.02.2020)