Przetarg nieograniczony

27 stycznia 2020 r. ""Dostawa oprogramowania dla IOŚ-PIB"
Nr postępowania: PZ/27/2019


Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (27.01.2020)

  2. SIWZ (27.01.2020)

  3. JEDZ (27.01.2020)

  4. Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ. (21.02.2020)

  5. Formularz cenowy - Część 2 (21.02.2020)

  6. Ogłoszenie zmian (21.02.2020)

  7. Informacja z otwarcia ofert (10.03.2020)

  8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 1 (25.03.2020)

  9. Informacja o unieważnieniu - Część 2 (01.04.2020)