Przetarg nieograniczony

19 grudnia 2019 r. "Kompleksowa dostawa fabrycznie nowego referencyjnego analizatora do pomiaru rtęci gazowej w powietrzu atmosferycznym" Nr postępowania: PZ/26/2019.


Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (19.12.2019)

  2. SIWZ (19.12.2019)

  3. Informacja z otwarcia ofert (08.01.2019)

  4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (15.01.2020)