Przetarg nieograniczony

18 września 2019 r."Dostawa specjalistycznego oprogramowania dla IOŚ-PIB".
Nr postępowania: PZ/17/2019
UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT


Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (18.09.2019)

  2. SIWZ (18.09.2019)

  3. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ (24.09.2019 r.)

  4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (24.09.2019 r.)

  5. Informacja z otwarcia ofert (27.09.2019 r.)

  6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (14.10.2019)