Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego Instytutu za rok 2011 oraz audytu finansowego z realizacji zadań KASHUE i KOBiZE za rok 2011