Przetarg nieograniczony

16 stycznia 2020 r. "Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie". Znak sprawy: PZ.220.1.2020.JĆ.


Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (16.01.2020)

  2. SIWZ (16.01.2020)

  3. Informacja z otwarcia ofert (31.01.2020)

  4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (21.02.2020)