Zapytanie ofertowe

12 listopada 2019 r. "¦wiadczenie us³ugi przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego IO¦-PIB za rok 2019 i za rok 2020"


Pliki do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe (12.11.2019)

  2. Odpowied¼ na pytanie (18.11.2019)

  3. Odpowied¼ na pytanie (20.11.2019)