Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną

9 grudnia 2019 r. "Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego"
Nr postępowania: PZ/25/2019


Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (09.12.2019)

  2. Informacja z otwarcia ofert (18.12.2019)

  3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (14.01.2020)

  4. Informacja o udzieleniu zamówienia (23.01.2020)