Przetarg nieograniczony

9 października 2019 r. "Dostawa oprogramowania dla IOŚ-PIB"
Nr postępowania: PZ/23/2019


Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (09.10.2019)

  2. SIWZ (09.10.2019)

  3. JEDZ (09.10.2019)

  4. Wyjaśnienia treści SIWZ (15.10.2019)

  5. Informacja z otwarcia ofert (22.10.2019)

  6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 1 i Część 2 (08.11.2019)