Przetarg nieograniczony

5 lutego 2020 r. "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do IOŚ-PIB"
Znak sprawy: PZ.220.7.2020.JĆ


Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (05.02.2020)

  2. SIWZ (05.02.2020)

  3. Informacja o unieważnieniu postępowania (21.02.2020)