Ogłoszenie

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego IOS-PIB
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego za rok 2013 oraz przeprowadzenie Audytu finansowego z realizacji zadań Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarzadzania Emisjami (KOBiZE) za rok 2013.
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Oddziału Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego we Wrocławiu za rok 2013