mapa strony   |   kontakt   |

Bilans

Wersja archiwalna zmieniona dnia 20.06.2017

2016 rok:

  1. Sprawozdanie finansowe IOŚ-PIB za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.
  2. Skan opinii niezależnego biegłego rewidenta oraz raportu z badania sprawozdania finansowego IOŚ-PIB za rok 2016
  3. Informacja o zarządzeniu składnikami mienia trwałego IOŚ-PIB za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.
  4. Uchwała nr 34/2017 Rady Naukowej IOŚ-PIB z 17 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz podziału zysku netto za rok obrotowy 2016
  5. Postanowienie Ministra Środowiska z dnia 09.06.2017 r. dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego IOŚ-PIB za 2016 r.

 

Bilans za 2015 r.

Postanowienie Ministra Środowiska z dnia 14.07.2016 r. dot. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego IOŚ-PIB za 2015 r.

Bilans za 2014 r.

Postanowienie Ministra Środowiska z dnia 30.06.2015 r. dot. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego IOŚ-PIB za 2014 r.

Bilans za 2013 r.

Postanowienie Ministra Środowiska z dnia 30.06.2014 r. dot. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego IOŚ-PIB za 2013 r.

Bilans za 2012 r.

Postanowienie Ministra Środowiska z dnia 26.06.2013 r. dot. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego IOŚ-PIB za 2012 r.

Bilans za 2011 r.

Postanowienie Ministra Środowiska z dnia 02.07.2012 r. dot. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego IOŚ-PIB za 2011 r.

Bilans za 2010 r.

Postanowienie Nr 4/2011 Ministra Środowiska dot. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego IOŚ-PIB za 2010 r.

Bilans za 2009 r.

Postanowienie nr 5/2010 Ministra Środowiska dot. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego IOŚ za 2009 rok.

Bilans za 2008 r.

Postanowienie Nr 8/2009 Ministra Środowiska dot. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego IOŚ za 2008 r.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marcin Poziomkowski
Dokument z dnia: 20.06.2017
Dokument oglądany razy: 2 764
Opublikował: Marcin Poziomkowski
Publikacja dnia: 20.06.2017
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl