mapa strony   |   kontakt   |

Bilans


2018 rok:

 1. Sprawozdanie finansowe IOŚ-PIB za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.
 2. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2018
 3. Informacja o zarządzeniu składnikami mienia trwałego IOŚ-PIB za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.
 4. Uchwała nr 3/2019 Rady Naukowej IOŚ-PIB z 22 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego za rok 2018 i podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
 5. Postanowienie Ministra Środowiska z dnia 18.06.2019 r. dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego IOŚ-PIB za 2018 r.

Sprawozdanie z działalności Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w roku 2018.

 

2017 rok:

 1. Sprawozdanie finansowe IOŚ-PIB za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.
 2. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2017
 3. Informacja o zarządzeniu składnikami mienia trwałego IOŚ-PIB za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.
 4. Uchwała nr 11/2018 Rady Naukowej IOŚ-PIB z 16 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego za rok 2017, podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 i straty z lat ubiegłych.
 5. Postanowienie Ministra Środowiska z dnia 13.06.2018 r. dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego IOŚ-PIB za 2017 r.

Sprawozdanie z działalności Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w roku 2017.

 

2016 rok:

 1. Sprawozdanie finansowe IOŚ-PIB za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.
 2. Skan opinii niezależnego biegłego rewidenta oraz raportu z badania sprawozdania finansowego IOŚ-PIB za rok 2016
 3. Informacja o zarządzeniu składnikami mienia trwałego IOŚ-PIB za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.
 4. Uchwała nr 34/2017 Rady Naukowej IOŚ-PIB z 17 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz podziału zysku netto za rok obrotowy 2016
 5. Postanowienie Ministra Środowiska z dnia 09.06.2017 r. dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego IOŚ-PIB za 2016 r.

Sprawozdanie z działalności Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w roku 2016.

 

Poprzednie lata:

 

 

 

 

 

 

 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marcin Poziomkowski
Dokument z dnia: 21.06.2019
Dokument oglądany razy: 4 798
Opublikował: Marcin Poziomkowski
Publikacja dnia: 21.06.2019
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl