mapa strony   |   kontakt   |

Majątek

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana obejmująca działki o numerach ewidencyjnych 176/1, 177, 294/3, 295/6, 295/8, 298, 299, o powierzchni 107,8457 ha, położona w miejscowości Jasieniec, Żabinka gmina Kruklanki, ujawniona w księdze wieczystej nr OL1G/0031205/8 z dnia 10.09.2008 roku. Właścicielem nieruchomości jest Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

2. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem stacji badawczej Diabla Góra, położona w miejscowości Jasieniec, gmina Kruklanki, na działce o numerze ewidencyjnym 295/2, o powierzchni 4,3400 ha, wpisana do księgi wieczystej nr OL1G/00018646/4 z dnia 17.07.2008 roku.
Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

3. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Warszawie przy ul. Kruczej 5/11D na działkach o numerze ewidencyjnym 113/2, 132/1, 132/2 o powierzchni 644 m², wpisana do księgi wieczystej nr WA4M/00102089/7 z dnia 15.11.2003 roku. Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

4. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Warszawie przy ul. Kolektorskiej 4 na działce o numerze ewidencyjnym 27, o powierzchni 0,4279 ha, wpisana do księgi wieczystej nr WA1M/00102508/0 z dnia 14.04.2006 roku. Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

5. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem stacji doświadczalnej Port Wrocław położona we Wrocławiu przy ul. Klęczkowskiej 52f, na działce o numerze ewidencyjnym 3/3, o powierzchni 0,2215 ha, wpisana do księgi wieczystej nr WR1K/00093965/0 z dnia 29.08.2007 roku. Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym Instytut Ochrony Środowiska –Państwowy Instytut Badawczy.

6. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem administracyjnym Ośrodka Technologii Ścieków - Ośrodka Zamiejscowego we Wrocławiu, położona we Wrocławiu przy ul. Wyspiańskiego 39E na działce o numerze ewidencyjnym 39/15, o powierzchni  0,0748 ha, wpisana do księgi wieczystej nr WR1K/00277437/4 z dnia 15.10.2010 roku. Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.
Na podstawie Decyzji nr 262/2017 Dyrektora Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu z dnia 18 lipca 2017 r. nieruchomość gruntowa została podzielona na dwie działki:
- działkę o numerze ewidencyjnym 39/15 – o powierzchni 0,0748 ha
- działkę o numerze ewidencyjnym 39/16 – o powierzchni 0,0130 ha.
W dniu 22.12.2017 r. na podstawie aktu notarialnego przeniesione zostało prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę o numerze ewidencyjnym 39/16 na Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Działka o numerze ewidencyjnym 39/15 pozostała w wieczystym użytkowaniu Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.
 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Dominika Pakiet
Dokument z dnia: 21.06.2018
Dokument oglądany razy: 5 430
Opublikował: Dominika Pakiet
Publikacja dnia: 21.06.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl