Status prawny


 

 

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy zwany dalej Instytutem został powołany Zarządzeniem nr 10 Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 1 kwietnia 1986 r. w sprawie utworzenia Instytutu Ochrony Środowiska oraz Zarządzeniem nr 54 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 października 1992 r. w sprawie podziału Instytutu Ochrony Środowiska.
Instytut działa na podstawie:
- Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 96 poz. 618)
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2010 r. w sprawie nadania Instytutowi Ochrony Środowiska w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego
- Statutu,
Instytut działa pod nadzorem Ministra Środowiska (OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 8 października 2013 r.w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska)

 

Podpisał: Marcin Poziomkowski
Dokument z dnia: 04.10.2017
Dokument oglądany razy: 6 124
Opublikował: Marcin Poziomkowski
Publikacja dnia: 04.10.2017
 
wydruk z dnia: 30.10.2020 // ios.org.pl/bip2/