Bilans

Wersja archiwalna z dnia 20.06.2017

2016 rok:

  1. Sprawozdanie finansowe IOŚ-PIB za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.
  2. Skan opinii niezależnego biegłego rewidenta oraz raportu z badania sprawozdania finansowego IOŚ-PIB za rok 2016
  3. Informacja o zarządzeniu składnikami mienia trwałego IOŚ-PIB za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.
  4. Uchwała nr 34/2017 Rady Naukowej IOŚ-PIB z 17 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz podziału zysku netto za rok obrotowy 2016
  5. Postanowienie Ministra Środowiska z dnia 09.06.2017 r. dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego IOŚ-PIB za 2016 r.

 

Poprzednie lata:

 

 

 

 

 

 

 

Podpisał: Marcin Poziomkowski
Dokument z dnia: 20.06.2017
Dokument oglądany razy: 2 787
Opublikował: Marcin Poziomkowski
Publikacja dnia: 20.06.2017
 
wydruk z dnia: 7.07.2020 // ios.org.pl/bip2/