mapa strony   |   kontakt   |

Wersje archiwalne: Zamówienia powyżej 30 000 euro

Wersja zmieniona dnia: 05.02.2020
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie przetargu: 5 lutego 2020 r. "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do IOŚ-PIB” Znak sprawy: PZ.220.7.2020.JĆ"

Wersja zmieniona dnia: 31.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie postępowania: 31 stycznia 2020 r. "Modernizację budynków IOŚ-PIB przy ul. Kruczej 5/11D i Kolektorskiej 4 w Warszawie w tym dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych" Znak sprawy: PZ.220.2.2020.JĆ

Wersja zmieniona dnia: 28.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: dodano przetarg nieograniczony: Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług polegających na utrzymaniu infrastruktury środowiska bazodanowego - 28.01.2020

Wersja zmieniona dnia: 27.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie przetargu: 27 stycznia 2020 r. „Dostawa oprogramowania dla IOŚ-PIB” Nr postępowania: PZ/27/2019

Wersja zmieniona dnia: 16.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: dodano przetarg:"Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie" Znak sprawy: PZ.220.1.2020.JĆ

Wersja zmieniona dnia: 19.12.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana tytułu: 19 grudnia 2019 r. „Kompleksowa dostawa fabrycznie nowego referencyjnego analizatora do pomiaru rtęci gazowej w powietrzu atmosferycznym” Nr postępowania: PZ/26/2019

Wersja zmieniona dnia: 19.12.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie ogłoszenia: 19 grudnia 2019 r. Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego Nr postępowania: PZ/26/2019

Wersja zmieniona dnia: 09.12.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie poniższego ogłoszenia: 9 grudnia 2019 r. Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego Nr postępowania: PZ/25/2019

Wersja zmieniona dnia: 31.10.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie ogłoszenia: 31 października 2019 r. "Dostawa sprzętu komputerowego dla IOŚ-PIB" Nr postępowania: PZ/22/2019

Wersja zmieniona dnia: 22.10.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie ogłoszenia: 22 października 2019 r. Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii mediowej Projektu Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” Nr postępowania: PZ/19/2019

Wersja zmieniona dnia: 09.10.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie ogłoszenia: 09 października 2019 r. Zamówienie z wolnej ręki na: Udostępnienie i obsługa systemu contact center na potrzeby Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)”. Nr postępowania: PZ/16/2019

Wersja zmieniona dnia: 09.10.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie ogłoszenia: 09 października 2019 r. Przetarg nieograniczony na: "Dostawa oprogramowania dla IOŚ-PIB” Nr postępowania: PZ/23/2019

Wersja zmieniona dnia: 27.09.2019
Powód wprowadzenia zmian: dodano przetarg nieograniczony: "dostawa sprzętu komputerowego. Nr postępowania: PZ/21/2019

Wersja zmieniona dnia: 23.09.2019
Powód wprowadzenia zmian: dodano przetarg:Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie

Wersja zmieniona dnia: 18.09.2019
Powód wprowadzenia zmian: edycja dokumentu

Wersja zmieniona dnia: 18.09.2019
Powód wprowadzenia zmian: dodano przetarg nieograniczony na: dostawa specjalistycznego oprogramowania dla IOŚ-PIB

Wersja zmieniona dnia: 12.09.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie ogłoszenia:12 września 2019 r. Modernizację budynków IOŚ-PIB przy ul. Kruczej 5/11D i Kolektorskiej 4 w Warszawie w tym dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych Nr postępowania: PZ/14/2019bip.gov.pl