mapa strony   |   kontakt   |

Wersje archiwalne: Zamówienia poniżej 30 000 euro

Wersja zmieniona dnia: 22.11.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie ogłoszenia: 22 listopada 2019 r. Zapytanie ofertowe na: „Dostawę 2 sztuk komór fitotronowych do Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego”

Wersja zmieniona dnia: 14.11.2019
Powód wprowadzenia zmian: Modyfikacja hyperlinku.

Wersja zmieniona dnia: 14.11.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie ogłoszenia: 14 listopada 2019 r. Zapytanie ofertowe: "Świadczenie usługi przeprowadzenia audytu finansowego IOŚ-PIB z realizacji zadań KOBiZE za rok 2019 i za rok 2020".

Wersja zmieniona dnia: 12.11.2019
Powód wprowadzenia zmian: Modyfikacja hiper-linku.

Wersja zmieniona dnia: 12.11.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie ogłoszenia: 12 listopada 2019 r. Zapytanie ofertowe: "Świadczenie usługi przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego IOŚ-PIB za rok 2019 i za rok 2020”

Wersja zmieniona dnia: 18.09.2019
Powód wprowadzenia zmian: edycja danych

Wersja zmieniona dnia: 14.08.2019
Powód wprowadzenia zmian: Edycja redaktorska

Wersja zmieniona dnia: 14.08.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie zapytania ofertowego: 14 sierpnia 2019 r. Zapytanie ofertowe na: „Przeprowadzenie procesów poszukiwania kandydatów (tzw. head-huntingu) w celu zatrudnienia przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy osób posiadających wskazane kwalifikacje w zakresie programowania na stanowiska: ASP .NET Core, frontend developer.”

Wersja zmieniona dnia: 09.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: Usunięcie nieaktualnych ogłoszeń

Wersja zmieniona dnia: 19.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie nowego zapytania ofertowego na utrzymywanie urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Instytutu przy ul. Kruczej 5/11D, ul. Kolektorskiej 4 oraz ul. Chmielnej 132/134 w Warszawie, w należytym stanie technicznym, poprzez świadczenie usług przeglądów i konserwacji tych urządzeń oraz sprawowanie stałego nadzoru nad ich prawidłowym działaniem od dnia zawarcia umowy do dnia 30.04.2021 r.

Wersja zmieniona dnia: 13.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie zapytania ofertowego: 13 grudnia 2018r. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie procesów poszukiwania kandydatów (tzw. head-huntingu) w celu zatrudnienia przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy osób posiadających wskazane kwalifikacje w zakresie programowania na stanowiska: ASP .NET Core, frontend developer.

Wersja zmieniona dnia: 05.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie ogłoszenia: 5 grudnia 2018 r. Zapytanie ofertowe na utrzymywanie urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Instytutu przy ul. Kruczej 5/11D, ul. Kolektorskiej 4 oraz ul. Chmielnej 132/134 w Warszawie, w należytym stanie technicznym, poprzez świadczenie usług przeglądów i konserwacji tych urządzeń oraz sprawowanie stałego nadzoru nad ich prawidłowym działaniem od dnia zawarcia umowy do dnia 30.04.2021 r.

Wersja zmieniona dnia: 27.11.2018
Powód wprowadzenia zmian: nowe ogłoszenie

Wersja zmieniona dnia: 21.11.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie ogłoszenia z dnia 21 listopada 2018 r. Zapytanie ofertowe na dostawę cieplarki, miernika i wirówki do obiektu Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie zlokalizowanego przy ul. Kolektorskiej 4.

Wersja zmieniona dnia: 20.11.2018
Powód wprowadzenia zmian: dodano ogłoszenie:20 listopada 2018 r. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie procesów poszukiwania kandydatów (tzw. head-huntingu) w celu zatrudnienia przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy osób posiadających wskazane kwalifikacje w zakresie programowania na stanowiska: ASP .NET Core , frontend developer.

Wersja zmieniona dnia: 14.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: dodano: Zapytanie ofertowe na dostawę i instalację wagi precyzyjnej, wagosuszarki wraz z oprogramowaniem i przystawki do kalibracji pipet do obiektu Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie zlokalizowanego przy ul. Kolektorskiej 4. - 14-wrzesien-2018

Wersja zmieniona dnia: 14.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie zapytania ofertowego na świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach miesięcznego abonamentu dla pracowników Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego oraz osób towarzyszących i dzieci pracowników Zamawiającego.

Wersja zmieniona dnia: 07.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie zapytania ofertowego: 07.05.2018 r. Zapytanie ofertowe na: "Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Projektu Baza Wiedzy"

Wersja zmieniona dnia: 04.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie zapytania ofertowego: 04.05.2018 r. Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją serwerowni Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. Kolektorskiej 4

Wersja zmieniona dnia: 20.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie zapytania ofertowego z dnia 20.04.2018.

Wersja zmieniona dnia: 20.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie zapytania ofertowego z dnia 20.04.2018.

Wersja zmieniona dnia: 12.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie ogłoszenia: 12.12.2017 r. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług wydawniczych, marketingowych, dystrybucyjnych, redakcyjnych oraz konsultingowych dla czasopisma naukowego „Environmental Protection and Natural Resources” wydawanego w języku angielskim

Wersja zmieniona dnia: 17.11.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodano ogłoszenie: Zapytanie ofertowe na sprzedaż jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego (furgon/minivan) na potrzeby Laboratorium akustycznego IOŚ-PIB - 17.11.2017

Wersja zmieniona dnia: 03.11.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodano: Zapytanie ofertowe na wykonanie podłączenia stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego przy ulicy Kolektorskiej 4 w Warszawie -03.11.2017

Wersja zmieniona dnia: 03.11.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodano: 3 listopada 2017 r. zapytanie ofertowe na naprawę dachu w budynku Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. Kolektorskiej 4, zgodnie z ekspertyzą techniczną

Wersja zmieniona dnia: 31.10.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodano ofertę: zapytanie ofertowe na wykonanie podłączenia stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego przy ulicy Kolektorskiej 4 w Warszawie-31.10.2017

Wersja zmieniona dnia: 20.10.2017
Powód wprowadzenia zmian: nowe ogloszenie ponizej 30k Euro

Wersja zmieniona dnia: 13.10.2017
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie zapytania ofertowego na: Dostawę i uruchomienie samoobsługowej stacji zbiórki butelek PET (poli-tereftalan etylenu) i puszek aluminium (zwanego dalej urządzeniem) w Warszawie przy ul. Kruczej 5/11D.

Wersja zmieniona dnia: 11.10.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodano: 11 października 2017 r. zapytanie ofertowe na opracowanie analizy formalno-prawnej mechanizmów wsparcia rozwoju elektromobilności w Polsce w ramach realizowanego przez IOŚ-PIB projektu „Efektywność energetyczna przez rozwój elektromobilności w Polsce”-11.10.2017r.

Wersja zmieniona dnia: 10.10.2017
Powód wprowadzenia zmian: Nowe ogloszenie

Wersja zmieniona dnia: 06.10.2017
Powód wprowadzenia zmian: edycja danych

Wersja zmieniona dnia: 06.10.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodano: „06.10.2017r. zapytanie ofertowe na: „Opracowanie metodyki rozmieszczania punktów ładowania pojazdów elektrycznych dla transportu publicznego i indywidualnego z uwzględnieniem możliwych czasów i częstotliwości ładowania” 6.10.2017

Wersja zmieniona dnia: 06.10.2017
Powód wprowadzenia zmian: edycja danych

Wersja zmieniona dnia: 06.10.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodano ogłoszenie: ”Dostawę i uruchomienie samoobsługowej stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych w Warszawie przy ul. Kolektorskiej 4.

Wersja zmieniona dnia: 05.10.2017
Powód wprowadzenia zmian: poprawa daty ogloszenia

Wersja zmieniona dnia: 05.10.2017
Powód wprowadzenia zmian: poprawa stylu

Wersja zmieniona dnia: 05.10.2017
Powód wprowadzenia zmian: nowe ogloszenie

Wersja zmieniona dnia: 25.09.2017
Powód wprowadzenia zmian: Przeniesieni do archiwum ogłoszeń.

Wersja zmieniona dnia: 25.09.2017
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie ogłoszenia z dnia 25.09.2017

Wersja zmieniona dnia: 20.09.2017
Powód wprowadzenia zmian: nowe ogloszenie

Wersja zmieniona dnia: 19.09.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodano ogłoszenie: 19.09.2017 r. zapytanie ofertowe na: Naprawę dachu w budynku Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. Kolektorskiej 4, zgodnie z ekspertyzą techniczną.

Wersja zmieniona dnia: 18.09.2017
Powód wprowadzenia zmian: Przeniesienie do archiwum ogłoszenia z dnia:11.09.2017

Wersja zmieniona dnia: 18.09.2017
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie ogłoszenia.

Wersja zmieniona dnia: 11.09.2017
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie zapytania ofertowego

Wersja zmieniona dnia: 07.09.2017
Powód wprowadzenia zmian: Odnowienie ogloszenia

Wersja zmieniona dnia: 01.09.2017
Powód wprowadzenia zmian: Poprawienie ogloszenia

Wersja zmieniona dnia: 31.08.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodano: 31.08.2017 r. zapytanie ofertowe na budowę podjazdu stacji ładowania zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w Warszawie zlokalizowanego przy ul. Kolektorskiej 4

Wersja zmieniona dnia: 31.08.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodano ogłoszenie

Wersja zmieniona dnia: 30.08.2017
Powód wprowadzenia zmian: edycja danych - przeniesiono do archiwum

Wersja zmieniona dnia: 29.08.2017
Powód wprowadzenia zmian: nowe ogloszenie ponizej 30000

Wersja zmieniona dnia: 18.08.2017
Powód wprowadzenia zmian: Odnowienie ogloszenia

Wersja zmieniona dnia: 15.08.2017
Powód wprowadzenia zmian: nowe ogloszeniebip.gov.pl