mapa strony   |   kontakt   |

Wersje archiwalne: Redakcja BIP

Wersja zmieniona dnia: 11.09.2019
Powód wprowadzenia zmian: edycja danych

Wersja zmieniona dnia: 30.08.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie ogłoszenia: 30 sierpnia 2019 r. Przetarg nieograniczony na Dostawę sprzętu komputerowego Nr postępowania: PZ/13/2019

Wersja zmieniona dnia: 30.08.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana formatowania

Wersja zmieniona dnia: 30.08.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie ogłoszenia: 30 sierpnia 2019 r. Przetarg nieograniczony na zawarcie umowy ramowej na: "Świadczenie usług polegających na zapewnieniu zespołu specjalistów IT dla IOŚ-PIB", Nr postępowania: PZ/15/2019

Wersja zmieniona dnia: 29.08.2019
Powód wprowadzenia zmian: Nowe ogłoszenie

Wersja zmieniona dnia: 11.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie ogłoszenia: Przetarg nieograniczony „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie” Nr postępowania: PZ/12/2019

Wersja zmieniona dnia: 09.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie ogłoszenia: 9 lipca 2019 r. Przetarg nieograniczony na: „Dostawa oprogramowania dla IOŚ-PIB" Nr postępowania: PZ/11/2019

Wersja zmieniona dnia: 17.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: edycja danych

Wersja zmieniona dnia: 08.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: Usunięcie rozstrzygniętych ogłoszeń: 21 marca 2019 r. Świadczenie usług cateringowych, Nr postępowania: PZ/8/2019 19 lutego 2019r. Przetarg nieograniczony na: "Wykonanie prac polegających na odnowieniu pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego" Nr postępowania: PZ/6/2019

Wersja zmieniona dnia: 08.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie ogłoszenia: 8 maja 2019 r. Przetarg nieograniczony na: „Dostawę sprzętu komputerowego ”, Nr postępowania: PZ/9/2019

Wersja zmieniona dnia: 10.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodano nowe ogłoszenie

Wersja zmieniona dnia: 09.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: Uaktualnienie ogłoszeń

Wersja zmieniona dnia: 21.03.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie ogłoszenia: 21 marca 2019 r. Świadczenie usług cateringowych, Nr postępowania: PZ/8/2019

Wersja zmieniona dnia: 26.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie zapytania ofertowego: Zapytanie o cenę na: "Sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych dla IOŚ-PIB” Nr postępowania: PZ/1/2019

Wersja zmieniona dnia: 20.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: poprawa wyglądu

Wersja zmieniona dnia: 20.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: Nowe ogłoszenie

Wersja zmieniona dnia: 19.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie ogłoszenia: 9 lutego 2019r. Przetarg nieograniczony na: "Wykonanie prac polegających na odnowieniu pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego" Nr postępowania: PZ/6/2019

Wersja zmieniona dnia: 15.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: edycja danych

Wersja zmieniona dnia: 15.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: dodano ogłoszenie: 15 lutego 2019r. Przetarg nieograniczony na: „Dostawa sprzętu komputerowego” Nr postępowania: PZ/3/2019

Wersja zmieniona dnia: 24.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: Modyfikacja danych redaktora.

Wersja zmieniona dnia: 28.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: dodano: Przetarg nieograniczony na: „Wykonanie prac remontowych w budynku Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytut Badawczego w Warszawie” Nr postępowania: PZ/18/2018

Wersja zmieniona dnia: 21.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: Edycja formatowania

Wersja zmieniona dnia: 21.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie Przetargu nieograniczonego na: Opracowanie strategii i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej. Nr postępowania: PZ/17/2018

Wersja zmieniona dnia: 20.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: dodano ogłoszenie: Przetarg nieograniczony na: "Dostawę fabrycznie nowej mobilnej stacji pomiarów terenowych jakości powietrza atmosferycznego" Nr postępowania: PZ/20/2018

Wersja zmieniona dnia: 15.11.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie ogłoszenia: 15 listopada 2018 r. Przetarg nieograniczony na: "Wytworzenie, opracowanie i dostarczenie danych wektorowych w standardzie GIS wygenerowanych z modeli natężenia ruchu ulicznego, dla wybranych miast w Polsce" Nr postępowania: PZ/16/2018

Wersja zmieniona dnia: 08.11.2018
Powód wprowadzenia zmian: edycja danych

Wersja zmieniona dnia: 07.11.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie ogłoszenia z dnia 7 listopada 2018 r. Przetarg nieograniczony na Dostawę fabrycznie nowej mobilnej stacji pomiarów terenowych jakości powietrza atmosferycznego” Nr postępowania: PZ/13/2018

Wersja zmieniona dnia: 04.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie ogłoszenia: Przetarg nieograniczony na: "Wytworzenie, opracowanie i dostarczenie danych wektorowych w standardzie GIS wygenerowanych z modeli natężenia ruchu ulicznego, dla wybranych miast w Polsce" Nr postępowania: PZ/13/2018

Wersja zmieniona dnia: 28.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: edycja stylistyczna

Wersja zmieniona dnia: 28.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: Nowy przetarg na stronie

Wersja zmieniona dnia: 21.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Nowe ogłoszenie o przetargu

Wersja zmieniona dnia: 17.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie przetargu z dnia:17 sierpnia 2018 r. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie prac związanych z robotami ziemnymi, drogowymi, kanalizacyjnymi w Stacji Kompleksowego Monitoringu Środowiska Puszcza Borecka Nr postępowania: PZ/10/2018

Wersja zmieniona dnia: 03.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: dodano ogłoszenie:3 sierpnia 2018 r. Przetarg nieograniczony na: „Świadczenie usług medycznych” Nr postępowania: PZ/11/2018

Wersja zmieniona dnia: 20.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodano nowe ogłoszenie.

Wersja zmieniona dnia: 10.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie przetargu nieograniczonego na: "Świadczenie usług medycznych" Nr postępowania: PZ/8/2018

Wersja zmieniona dnia: 17.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: dodano ogłoszenie: Ogłoszenie o zamównieniu na usługę społeczną: Świadczenie usług medycznych, numer postępowania PZ/6/2018

Wersja zmieniona dnia: 27.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana formatowania w zapytaniu ofertowym Zapytanie ofertowe na najem powierzchni biurowej dla Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami w Warszawie począwszy od 14 listopada 2018 roku

Wersja zmieniona dnia: 27.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Korekta formatu: Zapytanie ofertowe na najem powierzchni biurowej dla Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami w Warszawie począwszy od 14 listopada 2018 roku

Wersja zmieniona dnia: 27.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie zapytania ofertowego z dnia 27.04.2018 r. Zapytanie ofertowe na najem powierzchni biurowej dla Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami w Warszawie począwszy od 14 listopada 2018 roku

Wersja zmieniona dnia: 20.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Poprawa błędnie wpisanego numeru postępowania z dnia: 30 marca 2018

Wersja zmieniona dnia: 30.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie ogłoszenia dotyczącego: Przetarg nieograniczony na: "Dostawę sprzętu komputerowego i peryferyjnego" Nr postępowania: PZ/5/2017 z dnia 30 marca 2018 r.

Wersja zmieniona dnia: 09.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie zapytania o cenę z dnia 09.03.2018

Wersja zmieniona dnia: 02.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: dodano ogłoszenie: 2 marca 2018 r. Zapytanie ofertowe na najem powierzchni biurowej dla Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami w Warszawie począwszy od 5 listopada 2018 roku.

Wersja zmieniona dnia: 26.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie zapytania o cenę z dnia 26.02.2018

Wersja zmieniona dnia: 21.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: Korekta omyłki pisarskiej z: Nr postępowania: PZ/3/2018. na Nr postępowania: PZ/1/2018.

Wersja zmieniona dnia: 20.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie informacji o: Zapytanie o cenę na: „Świadczenie usługi sprzątania w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym zlokalizowanym w Warszawie i we Wrocławiu” Nr postępowania: PZ/3/2018

Wersja zmieniona dnia: 14.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: Przeniesienie do archiwum ogłoszenia z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Wersja zmieniona dnia: 08.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: edycja danych

Wersja zmieniona dnia: 02.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: edycja danych

Wersja zmieniona dnia: 02.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja danych

Wersja zmieniona dnia: 02.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja danych

Wersja zmieniona dnia: 01.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja danych

Wersja zmieniona dnia: 01.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja danych

Wersja zmieniona dnia: 01.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja danych

Wersja zmieniona dnia: 01.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja danych

Wersja zmieniona dnia: 26.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: poprawienie numerów telefonów

Wersja zmieniona dnia: 22.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: edycja

Wersja zmieniona dnia: 22.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodano: Zapytanie ofertowe na najem powierzchni biurowej dla Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami w Warszawie począwszy od 5 listopada 2018 roku.

Wersja zmieniona dnia: 15.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: Nowe ogłoszenie

Wersja zmieniona dnia: 11.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodano ogloszenie

Wersja zmieniona dnia: 22.11.2017
Powód wprowadzenia zmian: nowe ogloszenie

Wersja zmieniona dnia: 09.11.2017
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie zapytania ofertowego: 9 listopada 2017 r. Zapytanie ofertowe na najem powierzchni biurowej dla Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami w Warszawie począwszy od 5 listopada 2018 roku.

Wersja zmieniona dnia: 26.10.2017
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie 2 przetargów w dniu 26102017:Przetarg nieograniczony na: Dostawę sprzętu oraz podzespołów komputerowych i oprogramowania do siedziby ośrodka KOBiZE przy ul. Chmielnej 132/134 w Warszawie (2 części zamówienia). Nr postępowania: PZ/23/2017 oraz Przetarg nieograniczony na: „Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, podzespołów komputerowych i sprzętu peryferyjnego do siedziby IOŚ-PIB przy ul. Kruczej 5/11D w Warszawie (4 części zamówienia). Nr postępowania: PZ/24/2017

Wersja zmieniona dnia: 05.10.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodano przetarg:5 październik 2017 r. Przetarg nieograniczony na: Zaplanowanie i zrealizowanie radiowej kampanii informacyjno-edukacyjnej dla projektu Kampania edukacyjna „Stop Smog” prowadzonego przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy” Nr postępowania: PZ/25/2017 -05.10.2017

Wersja zmieniona dnia: 01.09.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodano przetarg: 1 września 2017 r. Przetarg nieograniczony na: „Sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych dla IOŚ-PIB” Nr postępowania: PZ/3/2017

Wersja zmieniona dnia: 21.08.2017
Powód wprowadzenia zmian: nowe ogloszenie

Wersja zmieniona dnia: 14.08.2017
Powód wprowadzenia zmian: nowe ogloszenie

Wersja zmieniona dnia: 09.08.2017
Powód wprowadzenia zmian: nowe ogloszenie

Wersja zmieniona dnia: 03.08.2017
Powód wprowadzenia zmian: nowy przetarg

Wersja zmieniona dnia: 01.08.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodano: 1 sierpnia 2017 r. Przetarg nieograniczony na kompleksową organizację wydarzeń informacyjno-promocyjnych

Wersja zmieniona dnia: 28.07.2017
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie nowego przetargu

Wersja zmieniona dnia: 28.07.2017
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie nowego przetargu

Wersja zmieniona dnia: 29.06.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodano ogłoszenie: Przetarg nieograniczony na rozbudowę budynków Stacji Kompleksowego Monitoringu Środowiska Puszcza Borecka. Nr postępowania: PZ/12/2017.

Wersja zmieniona dnia: 16.06.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodano ogłoszenie: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego. Nr postępowania: PZ/8/10/2017 - data: 16 czerwca 2017 rok

Wersja zmieniona dnia: 18.05.2017
Powód wprowadzenia zmian: nowy przetarg - budowlanka

Wersja zmieniona dnia: 18.05.2017
Powód wprowadzenia zmian: nowy przetarg - oprogramowanie

Wersja zmieniona dnia: 11.04.2017
Powód wprowadzenia zmian: zmieniono Schemat Organizacyjny

Wersja zmieniona dnia: 07.03.2017
Powód wprowadzenia zmian: zmiana pól w adresie ul. Krucza 5/11"d" na "D"

Wersja zmieniona dnia: 06.10.2016
Powód wprowadzenia zmian: nowy schemat organizacyjny

Wersja zmieniona dnia: 31.12.2015
Powód wprowadzenia zmian: wprowadzono nowy schemat organizacyjny

Wersja zmieniona dnia: 29.10.2014
Powód wprowadzenia zmian: dodano aktualny Schemat Organizacyjny

Wersja zmieniona dnia: 20.08.2014
Powód wprowadzenia zmian: poprawki

Wersja zmieniona dnia: 01.08.2014
Powód wprowadzenia zmian: edycja danych

Wersja zmieniona dnia: 01.08.2014
Powód wprowadzenia zmian: edycja danych

Wersja zmieniona dnia: 19.09.2013
Powód wprowadzenia zmian: dodano nowy schemat organizacyjny IOŚ-PIB

Wersja zmieniona dnia: 27.08.2013
Powód wprowadzenia zmian: zmiana

Wersja zmieniona dnia: 14.06.2013
Powód wprowadzenia zmian: uaktualniono schemat organizacyjny

Wersja zmieniona dnia: 28.01.2013
Powód wprowadzenia zmian: zmiana numerów

Wersja zmieniona dnia: 28.01.2013
Powód wprowadzenia zmian: zmiana telefonów

Wersja zmieniona dnia: 11.10.2012
Powód wprowadzenia zmian: zmiana numerów telefonów

Wersja zmieniona dnia: 22.06.2012
Powód wprowadzenia zmian: edycja danych

Wersja zmieniona dnia: 25.05.2012
Powód wprowadzenia zmian: edytowano dane

Wersja zmieniona dnia: 25.05.2012
Powód wprowadzenia zmian: dodano NIP, KRS i REGON

Wersja zmieniona dnia: 28.11.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie Aktyn ul Chmielna

Wersja zmieniona dnia: 28.11.2011
Powód wprowadzenia zmian: edycja danych

Wersja zmieniona dnia: 28.11.2011
Powód wprowadzenia zmian: edycja danych

Wersja zmieniona dnia: 16.08.2011
Powód wprowadzenia zmian: edycja danych

Wersja zmieniona dnia: 27.06.2011
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

Wersja zmieniona dnia: 18.03.2011
Powód wprowadzenia zmian: zmiana

Wersja zmieniona dnia: 17.03.2011
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja schematu

Wersja zmieniona dnia: 15.03.2011
Powód wprowadzenia zmian: zmiana maili

Wersja zmieniona dnia: 14.03.2011
Powód wprowadzenia zmian: zmiana adresu mailowego

Wersja zmieniona dnia: 15.10.2010
Powód wprowadzenia zmian: edycja danych

Wersja zmieniona dnia: 15.10.2010
Powód wprowadzenia zmian: edycja danych

Wersja zmieniona dnia: 15.10.2010
Powód wprowadzenia zmian: edycja danych

Wersja zmieniona dnia: 15.10.2010
Powód wprowadzenia zmian: zmiana danychbip.gov.pl